"รู้อย่างที่มันเป็น จิตใจของเรามันเป็นยังไงก็รู้ไป ร่างกายเรามันเป็นยังไงก็รู้ไป ดีก็ได้ ชั่วก็ได้ สุขก็ได้ ทุกข์ก็ได้ สงบก็ได้ ฟุ้งซ่านก็ได้ รู้อย่างที่เป็น" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610630B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610630B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07