มิจฉาสมาธิ ทำให้ตายไปก็ไม่เกิดปัญญา มีแต่ขวางการเจริญปัญญา ต้องรู้จัก ว่าสมาธิชนิดไหนเป็นสัมมาสมาธิ สมาธิชนิดไหนเป็นมิจฉาสมาธิ ที่หลวงพ่อสำรวจมา เรื่องที่พลาดที่สุด คือเรื่องของสมาธินี่เอง -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611230A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611230A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07