"อาศัยก้าวขึ้นไป อย่ากลัวผิด ที่ภาวนา ยังไงก็ผิด ไม่ต้องกลัวหรอก ถ้าถูกเมื่อไหร่ ก็เป็นพระอรหันต์เมื่อนั้น นอกนั้นผิดหมด" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610630A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610630A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07