"ไปฝึกไป ฝึกจากความกลัวนี่แหละ เป็นอารมณ์ที่แรง อารมณ์แรงๆ ดูง่าย เราจะเห็นใจเรากระฉอกไปกระฉอกมา กระโดดไปกระโดดมา ระแวงไปหมด ... มันจะกลัวไปอย่างนั้น ให้รู้ทันว่าใจเราระแวง ให้รู้ทันว่าใจเรากลัว แล้วพุทโธๆ ไป แล้วรู้ทันใจที่กลัวไปนะ" หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 601230B

Direct download: 601230B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07