"ศาสนาพุทธ คือ การเรียนเรื่องตัวของเราเอง โดยเฉพาะเรื่อง จิตใจของเราเอง จิตใจของเรานี้ เรียนด้วยการอ่านไม่ได้ เราจะไปอ่านที่ไหน ตำราที่ไหนจะมาบอกเราว่าจิตเราเป็นยังไง เรียนด้วยการฟัง ก็เชื่อถือไม่ได้ เราไปถามคนอื่นเขา เขาตอบมาให้ ใช่ หรือ ไม่ใช่ เราก็ไม่รู้ เรียนด้วยการคิดเอา ยิ่งแย่ใหญ่ เพราะเราคิดเข้าข้างตัวเอง แต่ละคนก็คิดว่า ตัวเองดีทั้งนั้นน่ะ แต่ว่า ทำไมมันทุกข์ มันไม่ดีจริง มันเลยทุกข์ งั้นการเรียนรู้ตัวเองนะ จะมาเรียนรู้ด้วยการอ่าน ด้วยการฟัง ด้วยการคิด ทำไม่ได้ ต้องโยนความคิดทิ้งไปเลยนะ มาอยู่กับความรู้สึกตัวแทน" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 601230A

Direct download: 601230A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07