ที่ผิดมีสองอัน อันหนึ่ง คือลืมตัวเองไป ใจล่องลอยไป อีกอันหนึ่ง คือควบคุมบังคับใจตัวเอง จ้องอยู่ที่กายจ้องอยู่ที่ใจ ถ้าจ้อง คือตึงไป ถ้าเผลอ คือหย่อนไป อย่างนี้ไม่ถูก ไม่ใช่ทางสายกลาง ถ้าเราเข้าทางสายกลางไม่ได้ จิตไม่ใช่ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน มันทำวิปัสสนาเจริญปัญญาไม่ได้ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 3 มีนาคม 2562 ไฟล์ 620303A ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620303A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07