"พวกเราภาวนา อยู่ที่ตัวเอง เรารู้ไหม เรามีอุดมการณ์ไหม ว่าเราจะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ หรือเราต้องการ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข อยากไปสวรรค์ ก็คืออยากได้ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข วัดใจตัวเอง แล้วจะตอบได้ว่า ใจมันมีแรงที่จะเอามรรคผลนิพพานไหม หรือจะทำเพื่อจะเอาบุญ เพื่อจะไปอยู่กับโลกอย่างมีความสุข" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610603B ซีดีแผ่นที่ ๗๖ 

Direct download: 610603B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07