"งานฝึกจิตมี ๒ อัน คือ ทำสมถะ กับทำวิปัสสนา แต่ถ้าความชั่วไม่ละ ความดีอื่นก็ไม่เจริญเลย มุ่งแต่ทำสมถะ วิปัสสนาอย่างเดียว ลำบากเหมือนกัน ยิ่งถ้าความชั่วไม่ละ ไม่ทางบรรลุมรรคผลหรอก" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610603A ซีดีแผ่นที่ ๗๖ 

Direct download: 610603A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07