"บางคนเรียนธรรมะก็เข้าใจเร็ว บางคนก็เข้าใจช้า ขึ้นอยู่กับอินทรีย์แก่กล้าแค่ไหน โดยเฉพาะถ้าปัญญาแก่กล้า มันจะเร็ว ถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้า ยังไงก็ช้า แต่ไม่ใช่ปัญญาดีที่สุดนะ ปัญญาน่ะดีที่สุด แต่ว่าถ้าไม่มีศรัทธา ไม่มีวิริยะ ไม่มีสติ ไม่มีสมาธิ มันก็ไม่มีปัญญา เหมือนเราจบมหาวิทยาลัย เราจะไปดูถูกครูที่สอนเราตอนประถมไม่ได้" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610729B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610729B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07