"ธรรมชาติของจิต ไม่ได้อยู่เฉยๆ ธรรมชาติของจิตไหลลงต่ำตลอดเวลา มีธรรมชาติไหลลงต่ำ เราละเลย มันก็เหมือนเราพายเรือ ทวนน้ำไป แล้วเราก็หยุด ชมนกชมไม้ ทำอะไรให้สบายใจ ควักมือถือมาเล่นเน็ตก่อน เล่นเฟสบุ๊ค เล่นไลน์ เซลฟี่อยู่ในเรือ กี่ปีกี่ชาติ มันก็ไปไม่รอดหรอก เพราะเวลาที่ภาวนาจริงๆ มันน้อยเต็มที" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610929A ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610929A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07