การที่เราต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี อยู่กับคนที่ไม่ดี อยู่กับสังคมที่วุ่นวาย ทำอย่างไรเราจะไม่บ้าไปเสียก่อน ทำอย่างไรจะไม่เป็นโรคซึมเศร้า สามารถมีสุขภาพจิตที่ดีท่ามกลางโลกที่เร่าร้อน ไม่มีอะไรตอบโจทย์ได้ดีเท่าธรรมะ ที่ว่าทำอย่างไรเราจะสามารถอยู่ท่ามกลางโลกที่เร่าร้อนได้ โดยไม่มีความทุกข์ ศาสนาพุทธตอบโจทย์เรื่องนี้ แล้วก็เป็นศาสตร์ มีเหตุ-มีผล สอนเราว่าถ้าเราทำเหตุอย่างนี้ เราก็จะมีผลอย่างนี้ ไม่มีเรื่องบังเอิญ ไม่มีเรื่องเทวดาเข้ามาช่วยเหลือ มาบงการ มาลิขิต ไม่มีทั้งสิ้น มีแต่เรื่องของการฝึกตัวเอง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 29 พฤศจิกายน 2563 ไฟล์ 631129 ซีดีแผ่นที่ 88

Direct download: 631129.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07