การปฏิบัติอย่าให้จิตออกนอก หลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดูลย์ หลวงปู่ดูลย์ท่านก็สอนว่าอย่าส่งจิตออกนอก จิตที่ส่งออกนอก คือจิตที่ไม่มีสมาธิ... เพราะอย่างนั้น เราต้องมาฝึก จิตออกนอกแล้วรู้ไวๆ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 28 มกราคม 2563 ไฟล์ 630126 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630128.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07