"พวกเราต้องพึ่งตัวเอง มีศีล รักษาศีลให้ดี เวลาจวนตัวขึ้นมา เราจะมีฤทธิ์ ฤทธิ์ของเราจะเป็นบุญฤทธิ์ ไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ เวลาเราลำบาก เราจวนตัวขึ้นมา นึกถึงศีล หรือนึกถึงสิ่งดีๆ ที่เราทำ ตั้งใจทำไว้ อย่างตั้งใจว่าจะสวดมนต์ยาวๆ ทุกวัน เช่น ธรรมจักร ถ้าสวดได้ตลอดพรรษา จะมีฤทธิ์ เวลาชีวิตมีปัญหา คิดถึงความดีที่เราสร้าง ด้วยสัจจะอันนี้ ที่เราสร้างมา ขอความจริงที่ว่าเราได้ประพฤติดีอย่างนี้ๆ ขอให้เราพ้นภัย พ้นจริงๆ เป็นไปได้จริงๆ" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610728B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610728B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07