"ฝึกไปเรื่อยๆ ทุกวันๆ ให้ใจเราเป็นมิตรกับคนอื่น เป็นมิตรกับสัตว์อื่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แล้วเวลาทำสมาธิจะง่าย เพราะจิตพร้อมจะเป็นสมาธิอยู่แล้ว" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610428B ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610428B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07