"ทำกรรมฐานไปแล้วคอยสังเกต จิตเคลื่อนแล้วรู้ ไม่ใช่ห้ามเคลื่อน ถ้าห้ามเคลื่อนละก็ จิตจะแน่นๆ ถ้าจิตเราแน่นเมื่อไร อึดอัดเมื่อไร แสดงว่ามีการบังคับจิตเกิดขึ้นแล้ว ใครเห็นจิตแน่นๆ บ้าง นี่พวกชอบบังคับ ใครเห็นจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมา ให้คอยรู้จิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมา ไม่บังคับให้นิ่ง ของฟรีไม่มี ต้องซ้อมเอา อยากเก่ง อยากชำนาญ ต้องซ้อมเอา ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง ไม่ใช่เพื่อให้จิตนิ่ง ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง เพื่อจะรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมา" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610728A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610728A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07