"เราภาวนาให้เป็น ฝนตกแดดออก มันก็มีความสุขได้ อยู่ตรงไหนก็มีความสุขได้ เวลารถติด คนภาวนาไม่เป็น ก็กลุ้มใจ ภาวนาเป็น ก็ได้เวลาภาวนาเพิ่มขึ้น" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610428A ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610428A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07