"จิตที่มีปัญญา มันรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ จิตรู้หรือจิตหลงเท่าเทียมกัน ไม่ใช่ว่าจิตรู้ดีกว่าจิตหลงนะ แต่จิตรู้กับจิตหลงก็เหมือนๆ กัน ด้วยความเป็นไตรลักษณ์" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610128 ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610128.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07