เวลากิเลสเกิดแล้ว เราสนองมันเต็มเหนี่ยวแล้ว มันสะสมกิเลสชนิดนั้นให้รุนแรงยิ่งขึ้น มันไม่อยู่กับที่หรอก เวลากิเลสเกิดแล้วเราตอบสนอง กิเลสตัวนั้นจะมีกำลังมากขึ้นๆ คล้ายๆ ได้กินอาหาร เป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่ง เมื่อได้กินอาหาร แรงมันก็เยอะขึ้นๆ เวลากิเลสเกิดขึ้นที่ใจ ไม่ใช่ยอมจำนน ปล่อยให้มันครอบไปตลอดชาติ เกิดกิเลสขึ้นมามีสติรู้ทันลงไป ความมีสติคุ้มครองรักษาจิต กิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้ มันจะค่อยๆ ถอยหนีไป บางคนทักกิเลส ทักทายกิเลสเลย คนที่ทักทายกิเลสคนแรก คือพระพุทธเจ้า ท่านอุทานทักตัณหา ตัณหามันก็กิเลส บอกเออตัณหาเป็นนายช่างผู้สร้างเรือน คือสร้างภพ สร้างชาติในใจท่าน เวลานี้เรารู้ทันแล้ว ต่อไปแกก็มาสร้างภพ สร้างชาติในใจเราไม่ได้อีกแล้ว กิเลสพอถูกรู้ทันจะถอยหนีไป -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 28 พฤศจิกายน 2563 ไฟล์ 631128 ซีดีแผ่นที่ 88

Direct download: 631128.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07