หลวงปู่มั่นบอก ดูกายเพื่อให้เห็นจิต ไม่ใช่ดูกาย เพื่อเฝ้าอยู่ที่กาย ถ้าดูกาย จิตมีกำลังขึ้น ก็จะเห็นจิตได้ ดูจิตเพื่ออะไร ดูจิตเพื่อให้เห็นธรรม ดูกายเพื่อให้เห็นจิต ดูจิตเพื่อให้เห็นธรรม -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรท 27 ม.ค. 2562 ไฟล์ 620127 ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620127.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07