"พระพุทธเจ้าท่านเทียบให้ฟัง บอกคนส่วนใหญ่ เหมือนถูกยิงด้วยธนูดอกที่หนึ่ง คือเจ็บป่วยทางร่างกาย แล้วก็จะถูกยิงซ้ำด้วยธนูดอกที่สอง คือเจ็บป่วยทางจิตใจ พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า ชาวพุทธเราผู้เดินในธรรมวินัยของท่าน ถูกยิงได้ลูกเดียว คือทุกข์เข้ามาที่กายได้ แต่ทุกข์เข้ามาไม่ถึงใจ อยู่ที่การฝึกของเรา" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610727B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610727B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07