"งานหลักของเราชาวพุทธจริงๆ สู้กับความเห็นผิดของเราเอง ไม่ใช่ปฏิบัติหรือทำทาน ถือศีล ภาวนา เพื่อจะเอาอะไรต่ออะไร อย่างบางคนทำทาน เพราะอยากรวย ถือศีล อยากหน้าตาดี คนมีศีลหน้าตามันจะสดใส อยากทำสมาธิ จะได้ไปเป็นพระพรหม มีความสุข มุ่งไปเอาความสุข เจริญปัญญาไม่ค่อยมี ได้เจริญปัญญา มันจะเริ่มถอดถอนความรู้ผิด ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับรูปนามขันธ์ ๕ กายใจ ฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนให้ดี บางทีเราก็หลงผิดมากกว่าเก่า พวกเข้าวัดไม่ใช่คนดีเสมอไป บางทีร้ายกว่าคนไม่เข้าวัดด้วยซ้ำไป" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ (วันอาสาฬหบูชา) ไฟล์ 610727A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610727A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07