"งานทำกรรมฐาน เป็นเรื่องงานของจิต ฉะนั้นตัวที่เป็นพระเอก ที่เราจะเรียนรู้ ก็คือจิตเรานั่นเอง กรรมฐานเป็นแค่เครื่องสังเกตจิต" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610526B ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610526B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07