"ความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติ ถ้าพูดภาษาพระ คือมีสติ มีสมาธิ ถ้ามีสติ กับมีสมาธิแล้ว จิตอยู่กับเนื้อกับตัว สมาธิ คือ ความตั้งมั่น สภาวะที่จิตใจอยู่กับตัวเอง" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610826 ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610826.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07