"ปัญหาใหญ่ของนักปฏิบัติ คือไม่รู้ทิศทาง ไม่รู้เป้าหมายของการปฏิบัติ ว่าเราปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน เป็นเรื่องที่เป็นความจริง อย่างพระมาบวช ถ้าเป็นมหานิกาย เขาก็จะบอกชัดเลยว่า จะมาทำพระนิพพานให้แจ้ง คือทำที่สุดแห่งทุกข์ ทีนี้ จะทำพระนิพพานให้แจ้งได้ ต้องลด ละ กิเลสให้ได้ ต้องเจริญกุศลให้ถึงพร้อม จนกระทั่งจิตใจเราผ่องแผ้ว สะอาดหมดจด เพราะฉะนั้น มันมีงานที่เราต้องทำหลายอย่าง" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ หมู่บ้านสัจธรรม จ.เชียงใหม่ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไฟล์ 610226 ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610226.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07