มันมีคำอยู่สองคำ คำว่าจิตกับคำว่าอารมณ์ อารมณ์ แปลว่า สิ่งที่ถูกรู้ ตัว object จิต คือ ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ คือตัว subject เพราะฉะนั้น มันมีจิตกับอารมณ์ ถ้าเราให้ความสำคัญกับอารมณ์ เราจะสงบ เพราะว่าจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียว ไม่วอกแวก จิตก็สงบ ถ้าเราให้ความสำคัญกับจิต เราจะได้เรียนรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิต เราจะได้ปัญญา เพราะฉะนั้น เราเอาจิตเป็นหลักไว้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 25 มกราคม 2563 ไฟล์ 630125B ซีดีแผ่นที่ 85

Direct download: 630125B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07