"คำว่าจิตพื้นฐาน ถ้าพูดเป็นภาษาบาลีก็คือจริต จริตเป็นตัวเลือกวิธี เลือกหลักของการปฏิบัติ ส่วนจิตที่เปลี่ยนไปมาในขณะปัจจุบัน เป็นจิตปัจจุบัน ไม่ใช่จิตพื้น จิตพื้น จะกำหนดว่าควรทำกรรมฐานอะไร จิตปัจจุบัน บางครั้งต้องมีอุบาย ตัวอย่างเช่นช่วงนี้ราคะแรง ก็พิจารณาอสุภะ ช่วงนี้โทสะแรง เจริญเมตตา เป็นการแก้ อุบายไม่ใช่หลัก หลักที่เรายึดถือ ดูจากจริตนิสัยเรา" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๕​ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610825B ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610825B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07