"ชาวพุทธเราจะได้เปรียบคนที่ไม่ได้เคยฝึกจิตใจ คนทั่วๆ ไป เวลาร่างกายทุกข์ ใจจะทุกข์ด้วย แต่ถ้าเราฝึกจิตของเราดี จนฉลาดแล้ว มันเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกาย ความทุกข์ทางใจไม่มี ถ้าเรายอมรับความจริง ยอมรับว่าธรรมดา เราป่วยก็ธรรมดา ถ้ารักษาได้ก็ได้ รักษาไม่ได้ ตายไป ก็ธรรมดาอีก ฝึกไป จนกระทั่งเห็นธรรมดา เรานึกว่าธรรมะเป็นเรื่องลึกลับ ธรรมะเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเรารู้สึกว่ามันธรรมดาอย่างเดียว เราไม่ทุกข์แล้ว” -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไฟล์ 610225B ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610225B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07