"ทุกวันนี้ที่เราดิ้นรน เหนื่อยยากมากมายในชีวิตเรานี้ เพราะเราดิ้นรนหาความสุข ดิ้นรนหนีความทุกข์ ถ้าเมื่อไรเราสามารถเห็นว่า ความสุขมันของชั่วคราว ความทุกข์ก็ของชั่วคราว ใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลาง มันจะไม่ดิ้นรน ใจที่เป็นกลาง มีความสุข มีความอิ่มเอิบอยู่ในตัวเอง" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไฟล์ 610225A ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610225A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07