การทำกรรมฐานอย่าเปลี่ยนบ่อย เราใช้เครื่องอยู่อะไรก็ใช้อันนั้น ถ้าเราเปลี่ยนบ่อย สมมุติว่าตื่นมา เราก็พุทโธๆ เดี๋ยวหนึ่งพอใจเริ่มฟุ้งซ่าน เอ้า ไปหายใจอีกแล้ว หายใจสักพักนึง อึดอัด ไปเดินอีกแล้ว เปลี่ยนตลอดเวลา มันจะจับหลักไม่ได้ คือมันจะไม่ได้จิต ถ้าเราจะพุทโธ ก็พุทโธให้เด็ดเดี่ยวลงไป พุทโธไปแล้วใจสงบ ก็รู้ พุทโธแล้วใจฟุ้งซ่าน ก็รู้ พุทโธแล้วมีความสุข ก็รู้ พุทโธแล้วมีความทุกข์ ก็รู้ เราถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจ แต่ถ้าเราจับจด เปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานเรื่อยๆ ใจที่เปลี่ยนแปลง เราจะดูไม่ออกว่ามันเปลี่ยนเพราะอะไร -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 24 มกราคม 2563 ไฟล์ 630124 ซีดีแผ่นที่ 85

Direct download: 630124.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07