"ทุกครั้งที่หายใจออก ทุกครั้งที่หายใจเข้า โอกาสที่จะหายใจก็ลดลงไปหนึ่งครั้ง ชีวิตสั้นลงเรื่อยๆ อย่าหายใจทิ้งเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์ ไหนๆ หายใจแล้ว ก็ตายไปเรื่อยๆ แล้ว ชีวิตสั้นลงทุกครั้งที่หายใจแล้ว เรียนรู้ไป รู้กาย รู้ใจ" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610624B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610624B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07