"ถ้าจะมาฟัง อยู่ในความสงบ ฟังโดยความเคารพธรรมะ ไม่ใช่ต้องมาเคารพหลวงพ่อ ธรรมะที่หลวงพ่อสอนออกมา ก็ธรรมะที่เรียนจากครูบาอาจารย์ เรียนสืบทอดมาจากพระพุทธเจ้านั่นเอง ฉะนั้นเราต้องสำรวม ต้องเคารพในธรรมะ ไม่ใช่หลวงพ่อไม่ได้มองหน้าอยู่ แล้วก็ปล่อยใจสะเปะสะปะได้ ไม่ใช่ ถ้าใครคิดว่าทำไม่ได้ พรุ่งนี้อย่ามา ถ้าคิดว่าทำได้ จะมาก็มา" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไฟล์ 610224B ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610224B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07