"พระพุทธเจ้าบอก ทุกข์ให้รู้ ไม่ใช่ทุกข์ให้ละ ไม่ใช่ทุกข์ให้หนี มีสติอยู่ในร่างกาย แล้วจะเห็นทุกข์ในร่างกาย แล้วถ้าเราพัฒนาไป เรามีความรู้สึก มีสติ รู้สึกจิตใจตัวเอง เราจะเห็นความทุกข์ในจิตใจ ทุกคราวที่ใจมีอยากเกิดขึ้น ความทุกข์จะเกิดขึ้น ทุกคราวที่ใจมีความดิ้นรน ปรุงแต่ง ความทุกข์จะเกิดขึ้น" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610624A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610624A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07