"มีสติ มีสมาธิ มีบ่อยๆ รู้สีกไป มีสติรู้อะไร สติรู้รูป รู้นาม สติเป็นตัวรู้สภาวธรรมที่กำลังปรากฏ แล้วถ้าจิตตั้งมั่น เป็นแค่คนดูสภาวะ เห็นสภาวะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไป ก็จะเกิดปัญญา" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไฟล์ 601224B ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 601224B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07