การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยาก พวกเราสามารถปฏิบัติได้ แต่ที่ปฏิบัติไม่ได้สักที เพราะไม่ปฏิบัติ วัน ๆ มัวแต่สนใจคนอื่น สนใจสิ่งอื่น ไม่สนใจจิตใจตัวเอง ถ้าสนใจจิตใจตัวเอง มันจะไปยากอะไร คอยรู้เท่าทันใจของเราเอง โกรธ เราก็รู้จัก โลภ เราก็รู้จัก ฟุ้งซ่าน หดหู่ รู้จักทั้งนั้น อิจฉา พยาบาท พยาบาทก็โทสะ เวลาพยาบาทใคร ไม่สบายใจ สังเกตใจไปเรื่อย ๆ ทุกคนรู้จัก ทุกคนรู้ได้ แต่ละเลยที่จะรู้ เท่านี้เอง ต่อไปนี้ อย่าละเลย คอยรู้เท่าทันใจของตัวเองบ่อย ๆ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620223A ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620223A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07