"จิตหยุดความปรุงแต่ง เพราะจิตเป็นกลางต่อสภาวะที่เป็นคู่ๆ ทั้งหลาย มันเป็นกลางต่อสภาวะที่เป็นคู่ๆ ได้ เพราะมันตามรู้ตามเห็นสภาวะอันนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีก จนรู้ความจริง ว่าสภาวะทั้งหลายนั้น ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เสมอกัน เท่าเทียมกัน จิตก็จะหยุดความปรุงแต่ง กว่าจะถึงจุดนี้ได้ ต้องดูแล้วดูอีก ดูเนืองๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆ ถึงจุดที่พอ เขาก็พอของเขาเอง" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610623B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610623B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07