"เราช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นตามหน้าที่ อย่างเป็นพ่อแม่ ก็เลี้ยงลูก ไม่ใช่ไม่เลี้ยง ลูกก็ดูแลพ่อแม่ อะไรอย่างนี้ เป็นเรื่องปกติ แต่ไม่ใช่ผูกกันจนกระทั่งไม่ปฏิบัติ อย่างเราห่วงพ่อแม่ เราดูแลพ่อแม่ เราก็ปฏิบัติไปด้วย บางคนแม่เป็นอัมพาต เราก็เจริญสติเจริญปัญญาไป ดูแลไป ไม่ได้ทิ้งหน้าที่ อย่างนี้ถือว่าไม่ได้ถูกจับเอาไว้ บางคนห่วงจนกระทั่งตัวเองภาวนาไม่ได้ อย่างนั้นใช้ไม่ได้ มันต้องรู้ว่าเราอยู่ในโลกนี้ เรามาอาศัยเพื่อยกระดับใจตัวเอง มาเรียนรู้เพื่อยกระดับใจของเราไปสู่ความพ้นทุกข์ นี่คือจุดหมายปลายทางของความเป็นมนุษย์" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไฟล์ 601223B ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 601223B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07