"ค่อยๆ ภาวนาไป วัฎฎะนี้ยาวนาน ภาวนาให้มันเป็นนิสัย ชาตินี้ เกิดไม่ได้โสดาบัน ชาติหน้ามันก็ง่าย มันมีนิสัย ต้องฝึกไปเรื่อยๆ ถ้าบุญบารมีเราสะสมมาพอ เราฟังธรรมะนิดเดียวนะ สะกิดใจนิดเดียว ใจมันเดินต่อไปได้ ถ้ายังสะสมไม่พอ มันก็จะไปหลงอยู่กลางทาง ชาติใดไปเกิดที่ไม่มีพระพุทธศาสนา ใจมันเคว้งคว้าง วังเวง ไม่มีที่พึ่ง ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของชีวิตเราคืออะไร แต่ถ้าเราเคยภาวนามาจนชินนะ ใจมันจะภาวนาของมันเรื่อยๆ ไป" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช เทศน์ที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไฟล์ 601223A ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 601223A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00pm +07