การชักบังสุกุลไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อ เพียงแต่ว่าเราเข้าใจถึงแก่นของมันหรือไม่ ถ้าเข้าใจถึงแก่นของมัน เราจะรู้เลย ไม่ใช่เรื่องงมงายแล้ว เป็นการสอนศีล สมาธิ ปัญญา แล้วก็ทาน ถ้าเรียงลำดับก็คือ มีทาน มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา ทั้งหมดนี้ลงเหลือในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง คนโบราณไม่ธรรมดาหรอก เขาเก่งนะ เขาสามารถประยุกต์เอาธรรมะทั้งหลายแหล่ที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติ เอามาสอนเราลงในเวลาครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเอง สิ่งที่เราจะได้ ขั้นต่ำก็คือได้กำลังใจ ขั้นกลางก็คือเราได้สมาธิ ทำพิธี ทำด้วยใจที่สงบ ด้วยใจที่ตั้งมั่น จะได้สมาธิขึ้นมา -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 21 มกราคม 2563 ไฟล์ 630121 ซีดีแผ่นที่ 85

Direct download: 630121.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07