"พวกเราไปเลือกเอา อารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่ง ที่อยู่แล้วมีความสุข แล้วเราก็ไปรู้อารมณ์อันนั้น อย่างมีความสุข สงบก็ช่าง ไม่สงบก็ช่าง ถ้าอยากสงบจะไม่มีความสุข ความอยากเกิดเมื่อไร ความทุกข์เกิดเมื่อนั้น ตัณหาเป็นตัวสมุทัย เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เพราะอย่างนั้น อย่าอยากสงบ ... ไปหัดนะ เราเป็นฆราวาสก็ต้องหัด เพราะว่าชีวิตเราเคร่งเครียดมาก ดีไม่ดีบ้า เหน็ดเหนื่อยมาก เครียดมาก โรคจิตกิน ถ้าเรามีสมาธิ จิตใจมีความสุข" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611021A ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 611021A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07