"การที่เราจะมาฟังเรื่องพระเวสสันดร ฟังให้ได้แก่นสาร อย่าฟังตื้น ๆ แค่ว่าท่านให้ทานโน่นให้ทานนี่ จริง ๆ แล้วมันคือการฝึกฝนตัวเอง คือการขัดเกลาตัวเอง ที่จะลดละความยึดถือในรูปนามกายใจนี้ สุดท้ายก็คือ การละ ละทรัพย์สมบัติ ละชีวิตร่างกายอวัยวะ อันนี้ของตัวเอง ละสิ่งที่รักที่สุดเลย รักลูกรักเมีย ละได้ เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณ จิตที่ห้าวหาญอย่างนี้ ถึงสมควรแก่การเป็นพระพุทธเจ้า หรือสมควรแก่การเป็นพระอรหันต์ ถ้าใจยังอ่อนแอ รักตัวเองมากกว่าธรรมะ ยังอีกนาน ต้องรอพระศรีอาริย์นั่นแหละ พอเจอพระศรีอาริย์ท่านก็คงส่ายพระเศียร รอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเถอะ เพราะว่าขาดปัญญา" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611221 ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611221.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07