ถ้าอยากได้มรรคได้ผล ฝึกจิตให้ดี ไม่มีอะไรที่จะเป็นที่รองรับธรรมะได้เหมือนกับตัวจิต จิตที่จะรับธรรมะได้ ต้องทรงสมาธิอยู่ ... นิ่งและก็ตั้งมั่นอยู่ อันนี้ถึงจะรับธรรมะได้ การฝึกให้นิ่ง ก็คือทำอารัมณูปนิชฌาน ฝึกสมาธิให้จิตสงบ ความตั้งมั่น เกิดจากการฝึกลักขณูปนิชฌาน ฝึกให้จิตตั้งมั่น พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 20 มกราคม 2562 ไฟล์ 620120B ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620120B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07