เรามาหัดพุทโธ พอมันลืมพุทโธ มันไปคิดเรื่องอื่น เราจำได้แล้ว ต่อไป พอมันไปคิดเรื่องอื่น แล้วรู้ ๆ เราจะรู้จักสภาวะที่หลงไปคิด พอเราจำสภาวะที่หลงคิดได้แล้ว พอจิตหลงคิดปุ๊บ สติจะเกิดเอง สติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่น สภาวะที่เราจะเรียนรู้ คือสภาวะหลงคิด จะเรียนง่าย ก็คิดอะไรไว้สักอย่างหนึ่งก่อน ตั้งใจคิดไว้ -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 20 มกราคม 2562 ไฟล์ 620120A ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620120A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07