"ค่อยๆ ฝึกไป รู้ด้วยการจำนี่แย่ที่สุด จะนึกว่ากูเก่ง ยิ่งรู้มาก กิเลสยิ่งมาก พวกจำตำราได้เยอะ บางทีกิเลสแรงกว่า คนธรรมดาอีก รู้ของจริง คือ รูปนาม สภาวะธรรมแต่ละอัน รู้ของจริง ดูเข้าไป จนกระทั่งมันรู้แจ้ง ว่าทุกอย่างไม่ใช่เรา ทุกอย่างเกิดดับ ความรู้ของเราค่อยๆ พัฒนาเรื่อยๆ เป็นลำดับๆ" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611020B ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 611020B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07