อย่าตามใจกิเลสมาก ตามใจกิเลสมาก แล้วบอก แหม ฟังธรรมะหลวงพ่อมา 10 ปี ทำไมยังไม่ได้มรรคผล ทำไมหลวงพ่อบอกว่าง่าย หลวงพ่อรู้สึกว่ามันง่ายเพราะหลวงพ่อสู้ ฝึกตัวเองสารพัดจะฝึก… เรื่องหลงโลกอะไรนี่ ไม่ทำ เราอยากให้ได้ผลในการภาวนาดีๆ เร็วๆ อย่างที่หลวงพ่อทำ เราก็ทำอย่างหลวงพ่อ อย่าตามใจกิเลส แต่ไม่ใช่ฝืนจนเป็นอัตตกิลมถานุโยค พอได้ยินอย่างนี้ วันนี้จะไม่นอน ไม่นอนเดี๋ยวรุ่งเช้าขับรถไปเสยคนอื่นเขา อย่างนั้นก็เกินไป ก็ดูตามสถานะเราเท่าที่เป็นได้… ต้องต่อสู้ สังเกตใจตัวเองไปเรื่อยๆ ถ้าเมื่อไหร่มันอ่อนแอแพ้กิเลส คอยรู้ทันมัน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 20 ธันวาคม 2563 ไฟล์ 631220 ซีดีแผ่นที่ 88

Direct download: 631220.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07