หลักการสอนธรรมะ สอนตามใจผู้เรียน ถ้าใจผู้เรียนไม่เอา ใจปิด พอใจอยู่แค่นี้ พอใจแค่นี้ก็เอาไปแค่นี้ ต้องการพัฒนา ก็ต้องมาต่อสู้ ต่อสู้ใหม่ ต่อสู้กับความเห็นผิดของตัวเอง ต่อสู้กับความเซลฟ์จัด บางทีเรารู้สึก กูเก่งๆ มาว่าเราไม่ถูกอย่างนี้ โมโห เราก็ต้องสู้ แล้วสังเกตเอา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 2 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ 630202B ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630202B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07