ข้อวัตรต่าง ๆ ของพระเยอะมาก ข้อวัตรทั้งหมดมีไปเพื่อความมีสติ ถ้าขาดสติตัวเดียว รักษาไม่ได้ จะด่างพร้อยทันที -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 2 มีนาคม 2562 ไฟล์ 620302B ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620302B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07