กรรมดีจะเกิดขึ้น เมื่อจิตของเราดี จิตจะดี ถ้ามีสติ ถ้าจิตไม่มีสติ จิตไม่ดีหรอก เพราะฉะนั้น พยายามมีสติอยู่ตลอดเวลา วิธีช่วยให้จิตมีสติอยู่ตลอดก็คือ ทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่ง แล้วค่อยรู้เท่าทัน เวลาจิตมันหลงไปคิด -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620202B ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620202B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07