ถ้าหลวงพ่อบอกให้ทำกรรมฐานอะไร ก็ทำเอา ไม่ต้องคิดมาก คิดมากยากนาน เป็นควายบ้าง โง่ไว้ คุณแม่จันดีท่านก็พูดดี บอก ถ้าเจ้าเป็นผ้าขี้ริ้วไม่ได้ ผ้าเช็ดตีน เจ้าเป็นไม่ได้ ข้าก็สอนเจ้าไม่ได้เหมือนกัน ต้องเป็นผ้าเช็ดเท้าได้ ครูบาอาจารย์สั่ง ก็ทำไปเลย ใจมันต้องถึงขนาดนั้น -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 2 มีนาคม 2562 ไฟล์ 620302A ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620302A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07