"เราใช้ชีวิตธรรมดานี่เอง แต่คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อย ๆ ฝึกไปเรื่อย ๆ ๗ วัน ๗ เดือน ๗ ปี น่าจะได้อะไรดีๆบ้าง ไม่ควรจะว่างเปล่า ไม่ได้อะไรเลย ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเรา เป็นธรรมะที่พอดี ๆ ที่มนุษย์ธรรมดาจะทำได้ ไม่ใช่ต้องเป็นซุปเปอร์แมนถึงจะทำได้ คนธรรมดานี่แหละทำได้ แต่ต้องเป็นคนธรรมดาที่มีความรักดี คนธรรมดาชั่ว ๆ ไม่มีทางเข้าถึงธรรมะ กลับบ้านไป ตามองเห็นรู้ทันจิต หูได้ยินเสียงรู้ทันจิต อย่าไปเฝ้าอยู่ที่จิตนะ ให้ความรู้สึกเกิด แล้วค่อยรู้เอา ฝึกทุกวัน ๆ ดูไปเรื่อย ๆ" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611202B ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611202B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07