"การปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอก มันคือการเรียนรู้ตัวเอง เรารักตัวเองที่สุด แต่เราปล่อยให้ตัวเองทุกข์ มันเป็นเรื่องไร้สาระมากเลย เราควรจะเรียนรู้ตัวเองให้มากๆ สิ่งที่เรียกว่าตัวเรา ก็มีกายกับใจ อย่าลืมมัน เรารักกายรักใจตัวเอง แต่ลืมมันบ่อย พยายามรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆ จิตมันพร้อมจะหนี สนใจคนอื่น สนใจสิ่งอื่น สนใจของข้างนอก ละเลยที่จะรู้กายรู้ใจของตัวเอง" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610902B ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610902B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07